The Txandals

Això no s’aturarà fins que el planeta sencer torni als anys 80!

Ofereixen un concert non-stop, que transporta al bo i millor dels temps pretèrits.
No pararàs de moure l’esquelet, de remenar el cucu, de treure la Cindy Lauper que tots duem a dins!

 

 

| Durada 2:30h | 10 components